اطلاعیه 13-تمدید تاریخ برگزاری و ارسال مقاله
1399/11/13

 به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند، تاریخ برگزاری کنفرانس و تاریخ ارسال مقاله تمدید شد.

تاریخ برگزاری همایش :

20 اسفند ماه  1399

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 

10 اسفند ماه 1399

آخرین مهلت ثبت نام در همایش :

                                                                                                                                                                12 اسفند ماه 1399