اطلاعیه11- اعلام حمایت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
1399/09/19

به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند،  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  حمایت و مشارکت خود را از کنفرانس اعلام و به جمع حامیان علمی کنفرانس پیوست.